Zjištění příčiny

Abychom mohli v případech bezvědomí postupovat adekvátně, musíme nejdříve zjistit, co ho způsobilo. Důvodů, proč postižený upadlo do bezvědomí, je velké množství do čtyř základních skupin.

Selhání dýchání

K selhání dýchání dochází nejčastěji jako následek dušení. Postižený se může dusit čímkoli – drobnými předměty (u starších lidí např. ale i zubní protézou), jídlem nebo tekutinou. V takovém případě je nutné předmět odstranit. Dýchání může selhat také kvůli otoku dýchacích cest kvůli infekci, alergické reakci nebo bodnutí hmyzem. Zvláštním případem selhání dýchání je tonutí. V případě selhání dýchání provádíme dýchání z úst do úst.

Selhání oběhu

K selhání krevního oběhu dochází nejčastěji kvůli srdečnímu onemocnění (např. infarkt myokardu), ztrátou velkého množství krve, plicním oběhu nebo v důsledku nemoci cév. V případě selhání oběhu provádíme kardiopulmonální resuscitaci.

Selhání centrálního nervového systému

Selhání nervového systému je zpravidla způsobeno epileptickým záchvatem, poraněním hlavy a míchy nebo mozkovou mrtvicí.

Uštknutí jedovatými živočichy

Ve volné přírodě hrozí uštknutí pouze od zmije, nicméně je možné se setkat i s případy kousnutí jedovatým pavoukem, hadem či štírem chovaným v domácnosti.

Další postup

Pokud jste zjistili příčinu bezvědomí, je potřeba ji odstranit. Postup se tedy liší podle zranění – v případě selhání dechu poskytněte dýchání z úst do úst, v případě selhání krevního oběhu masáž srdce.

Manipulace s postiženým musí být velmi opatrná, zvláště v případech, kdy hrozí poranění krční páteře. S postiženým tak manipulujeme nejméně ve dvou – jeden drží hlavu ve fixní poloze a ostatní přemisťují zraněného. Postiženému nikdy nepokládejte hlavu! Podložit můžete pouze krk při záklonu hlavy. Pokud má postižený zachované životní funkce, uložíme ho do stabilizované polohy.

Komentáře

Josaph Manrty27 Oct 2019

" Commodo est luctus eget. Proin in nunc laoreet justo volutpat blandit enim. Sem felis, ullamcorper vel aliquam non, varius eget justo. Duis quis nunc tellus sollicitudin mauris. "

Přidat kometář