Odřeniny

Nejčastějšími úrazy, které naštěstí většinou nevyžadují lékařskou péči, jsou modřiny a odřeniny. Odřeninu stačí omýt teplou mýdlovou vodou, případně vydezinfikovat. Nemáte-li dezinfekci a mýdlo po ruce hned venku, zkuste alespoň najít čistou vodu na omytí. Pokud je rána hlubší, raději ji zalepte náplastí, aby se do ní nedostaly nečistoty a infekce.

Odřeniny hrozí při většině sportů, nejvážnější jsou ale po pádu z kola nebo na kolečkových bruslích. Pokud upadnete velkou rychlostí na štěrku či asfaltu, mohou se vám kamínky dostat do rány. V takovém případě je někdy nutná návštěva lékaře, který cizí předměty z rány odstraní.

Řezné rány

V létě rádi chodíme naboso nebo vstupujeme bez bot do vody. Proto si také často přivodíme řezné rány na nohou. Pořezat se můžeme o sklo, ostré kameny nebo i mořské lastury. Řezné rány si také můžete způsobit při pádu z kola. V případě malé ranky se krvácení zastaví samo. Jedná se totiž o krvácení z drobných koncových cévek. Ranku můžete zalepit náplastí.

Krvácení

V létě se můžete setkat s krvácením z žil, s tepenným krvácením a v horku je častější i krvácení z nosu. Krvácení z žil poznáte podle toho, že je krev tmavá (je odkysličená) a volně z rány vytéká. Zastavíte ho tlakovým obvazem.

Nebezpečnější je krvácení z tepen. Krev je v tom případě světle zbarvená (je okysličená) a z rány tryská v pulsech. Pro zastavení krvácení se doporučuje používat tlakové obvazy. Krvácení zastavujeme stlačením místa nad ránou nebo přímo v místě poranění proti kostěnému podkladu.

Jestliže použijete pro zastavení krvácení zaškrcovadlo, zaznamenejte si dobu, kdy jste jej použili. Po 10 minutách jej povolte, je nutné, aby končetiny zůstaly zásobené krví. Pokud si nejste jistí, jak správně provádět zaškrcování, raději se do něj nepouštějte.

Častým problémem zejména u malých dětí je krvácení z nosu. Krvácení zastavujeme tím, že předkloníme hlavu. Krev tak volně odtéká a nestéká do dýchacích a trávicích cest (je špatně stravitelná a mohla by vyvolat zvracení).

Stisknete chrupavčité části nosu k sobě a držte nos stisknutý po dobu 10 minut. Na zátylek můžeme přiložit chladivý obklad (chlad stahuje cévy). Krvácení do 10 minut většinou ustane. Pokud však krvácení trvá déle než 15 minut, vyhledejte lékařskou pomoc.

Poranění hlavy a páteře

Pád z kola a skok do vody jsou častými příčinami úrazů hlavy a páteře. V tomto případě vždy a bez váhání volejte záchrannou službu nebo lékaře, jedná se o vážné poranění.

Při podezření na poranění páteře je nutné poraněnému zafixovat krk. Položte ho na pevnou podložku a hlavu mu po stranách vypodložte. Pokud s ním musíte manipulovat, vždy zajistěte oporu hlavy a krku, netahejte ho jen za ruce a nohy. Pokud je poraněný při vědomí, zjistěte, zda cítí bolest, je-li nepohyblivý či necitlivý.

Poranění hlavy, které silně krvácí, se snažte zastavit přiložením silné vrstvy mulu. Pokud dojde ke skalpaci, skalpované místo přiložte zpátky. Se zraněným manipulujte jen minimálně a velice opatrně. V případě nutnosti zajistěte stabilizovanou polohu či resuscitaci.

Zlomeniny

Zlomeniny hrozí prakticky při každém sportu. Rozlišujeme zlomeniny otevřené a uzavřené. Při otevřených dochází k protržení kůže, krvácení a z rány může trčet i zlomená kost. Kost zpátky nikdy nezatlačujte, snažte se zastavit krvácení.

Uzavřenou i otevřenou zlomeninu se snažte zafixovat, v případě dolních končetin využijte pomoci někoho jiného. K otevřeným zlomeninám a zlomeninám dolních končetin volejte lékaře. V případě zlomenin horních končetin, kdy je zraněný v relativně dobrém stavu, je možné ho do nemocnice dopravit.

Vykloubení

Při sportu si můžete přivodit i nepříjemné vykloubení, nejčastěji ramenních a kolenních kloubů. Pokud se kloub po vymknutí vrátí zpátky na své místo, postiženou končetinu zafixujte a ledujte. Lékaře vyhledejte co nejrychleji, při vykloubení dochází k vnitřnímu krvácení a otok je velmi bolestivý.

Pokud kloub nezapadne zpátky, se zraněným hýbejte co nejméně a přivolejte lékařskou pomoc. Nesnažte se kloub nahodit zpátky, pravděpodobně se vám to nepodaří a mohli byste ho poškodit.

Pokud poskytujete první pomoc, mějte vždy na paměti důležité pravidlo: zachovat chladnou hlavu. Se zraněným nemanipulujte překotně. Vždy je lepší se na chvíli zastavit a promyslet další postup.

Komentáře

Josaph Manrty27 Oct 2019

" Commodo est luctus eget. Proin in nunc laoreet justo volutpat blandit enim. Sem felis, ullamcorper vel aliquam non, varius eget justo. Duis quis nunc tellus sollicitudin mauris. "

Přidat kometář