Název Krátký popis
Adiuretický test Vyšetření maximální koncentrační schopnosti ledvin pomocí aplikace syntetického derivátu antidiuretického hormonu (desmopresin, DDAVP), který snižuje tvorbu moči. Provádí se hlavně při nejasných příčinách nadměrného močení.
Alergologické vyšetření Vyšetření, které slouží k odhalení alergické přecitlivělosti na různé látky (např. potraviny, pyly, léky, roztoče atd.).
Amniocentéza Odběr plodové vody z plodového vaku, který se provádí v 15. až 22. týdnu těhotenství. Provádí se cytogenetické a biochemické vyšetření a také analýza DNA. Zjišťují se růstové abnormality plodu, např. rozštěp páteře nebo Downův syndrom.
Anesteziologické vyšetření Soubor lékařských vyšetření, který je potřeba provést jako součást předoperační přípravy pacienta. Lékař (anesteziolog) zjišťuje celkový zdravotní stav pacienta/ky a na základě výsledků vyšetření zvolí vhodný druh anestézie. V případě, že riziko ohrožení života pacienta je vysoké, může lékař operaci zamítnout.
Aortografie Kontrastní rentgenové vyšetření aorty a jejich větví. Využívá se hlavně při podezření na porušení stěny aorty (disekce).